Fransız Özdekçileri.


Results for "Fransız Özdekçileri."

Philosophical Dictionary

Fransız Özdekçileri.

(Philosophical Dictionary) :
XVII. yüzyıl aydınlanma felsefesinde Julien Offroy de la Mettrie (1709-1761, Paul Henri Baron d'Holbach (1723-1789) François Marie Voltaire (1694-1776) ve Denis Diderot (1713-1784) Fransız özdekçileri adıyle anlırlar. Bu düşünürlere Fransız genbilikçileri (ansiklopedi) de denir, çünkü hemen hepsi Ansiklopedi'ye yazmışlardır. ancak Ansiklopedi'nin Diderot'dan önceki ilk yönetmeni Jean d'Alambert (1717-1783) özdekçi değildir, özdeğin de ruh kadar bilinemezeolduğunu savunan bir şüpheci-bilinemezcidir. Fransız özdekçilerinin ayırıcı niteliği mekanikçi özdekçi oluşları ve doğasal evrimi görememeleri, açıklayamamaları, özdekçiliği toplumsal yaşama uygulayamamalarıdır. Bununla beraber Fransız özdekçilerinin bilimsel düşüncenin yayılmasında ve gelişmesinde büyük yararları vardır. Fransız özdekçileri, özellikle Ansiklopediaracılığıyle, bilimsel düşünceyi o çağa kadar görülmemiş bir ustalıkla geniş halk katlarına yaymışlardır. Özdekçilik Fransa'da Descartes'la Tanrıbilime açıkça karşı çıkmamakla ve hattaonu destekler görünmekle beraber, insan usunu ve sağduyuyu kilise dogmelerinin karşısına çıkarmak cesaretini gösteren ilk büyük Fransız düşünürüdür.Descartes, bu açıdanan, idealizmle materyalizmkarşışımıdır. nitekim daha sonra Fransa'da Descartes temelinden yola çıkan özdekçi ve idealistiki akım türemiştir. Julien de la Mettie, Descartes'ın özdekçi yanını sürdürmüştür. Locke (1632-1704) aracılığıyle Fransa'ya geçin İngiliz özdekçililiği Fransa'yı bu durumda bulmuştur. Locke, bütün düşüncelerin deney ve görgülerden glediğini, deney ve görgülerle elde edilenlerin dışında hiç bir düşünce bulunamayacağını göstermişti. Locke'un bu sağlam özdekçi yapısı, Fransa'da Descartes'ın hazırladığı özdekçi yapısı, Fransa'da Descartes'ın hazırladığı özdekçi temelle bireşerek XVIII. yüzyıl Fransız özdekçilerini oluşturmuştur. Kısaca Fransız özdekçzileri diye anılan XVIII yüzyıl Fransız özdekçileri ya da ansıklopedicileri arasında özellikle Denis Diderot, çağdaş diyalektik özdekçiliğin sonuçlarına pek yaklaşmış önemli bir düşünürdür. bkz. Mekanikçi Özdekçilik, Özdekçilik, Eytişimsel Özdekçilik, Dekartçılık.