GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ


Results for "GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ"

Dictionary of Economics

GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ

(Dictionary of Economics) :
Sağlam bir planlama yapabilmek için, şirketin satın aldığı mal ve hizmet miktarı ile sattığı mal ve hizmetler arasındaki ilişkinin analizinde kullanılan yöntemdir.