GELİR TİCARET HADLERİ


Results for "GELİR TİCARET HADLERİ"

Dictionary of Economics

GELİR TİCARET HADLERİ

(Dictionary of Economics) :
Gelir ticaret hadleri, net değişim ticaret hadlerinin ihracat hacim endeksi ile çarpımı sonucu bulunur. Bu terim, ithalat kapasitesi endeksi olarakta ifade edilmektedir.