GELİRİN YENİDEN BÖLÜŞÜMÜ


Results for "GELİRİN YENİDEN BÖLÜŞÜMÜ"

Dictionary of Economics

GELİRİN YENİDEN BÖLÜŞÜMÜ

(Dictionary of Economics) :
Düşük gelirli kişilerin yaşam standartlarının belirli bir seviyeye çıkması için, yaratılan gelirlerin bir kısmının bu kişilere transfer edilmesidir.