Geçiş elementleri


Results for "Geçiş elementleri"

Chemical Dictionary,

Geçiş elementleri

(Chemical Dictionary,) :
Periyodik sistemin orta kısmında bulunan ve bileşiklerinde, birden fazla değerlik alabilen d orbitallerinin dolmasıyla oluşan B grubu elementleridir.