Genel.


Results for "Genel."

Philosophical Dictionary

Genel.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Umumi, Fr. General, Al. Allgemiin, İng. General, İt. Generale). her hangi bir şeyin bütün benzerlerini kapsayan... Mantık terimi olarak tekil (Os. Müfret, Fr. Singulier), özel ( Os. Ma'şeri, Fr. Collectif) terimlerine karşıt anlamlarda kullanılır. Kimi yerde tümel (Os. Külli, Fr. Universel) terimiyle anlamdaştır. Fakat her halde bulanık (Os. Kararsız, Fr. Vague) ve belirimsiz (Os. Gayrı muayyen, Fr. Indetermine) terimleriyle karıştırılmamalı ve bunların yerinde kullanmaktan sakınmalıdır. Gramer terimi olarak da cins ismi (Os. Âm, Fr. Appelatif) yle anlamdaştır. Kimi yerde tümel terimiyle anlamdaş kılınan evrensel (Os. Kâinâtı, Fr. Cosmique) terimi yerine de kullanılmaktadır. Bu halde tikel (Os. Cüz'ı, Fr. Particulier) terimine karşıt bir anlam taşır. Bireysel (Os. Ferrdi, Fr. Individuel) ve ayrıklama (Os. İstisnâ, Fr. Individuel) ve ayrıklama (Os. İstisnâ, Fr. Exception) terimlerine karşıt anlamlarda da kullanılır. Marksçı terminolojide saltık (Os. Mutlak, Fr. Absolut) terimi yerine de kullanılmaktadır. Lenin, "Karşıtların birliği göreli ve mücadelesi geneldir"der. Bu halde göreli (Os. Nisbi, Fr. Relatif) ve geçici (Os. Muvakkat, Fr. Temporaire) terimlerine karşıt bir anlam taşır. Troçki, Büyükada'da yazdığı anılarında söyle der: "Genel'in özel'e üstünlüğü biçimindeki duygu ve anlayışım, bütün yazı ve siyasal yaşamında bütünleyici bir rol oynamıştır". bkz. Tümel, Evrensel.