Gezimcilik.


Results for "Gezimcilik."

Philosophical Dictionary

Gezimcilik.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Meşşaîyye, Fr. Peripatetisme, Al. Peripatetismus, İng. Peripatetism, İt. Peripatetismo). aristoculuk... Peripatos okulu da denir. aristoteles, derslerini Likeon'da gezinerek verirmiş. Hıristiyan Aristoculuğu, Hıristiyanlık doğmalarını felsefeyle temellendirmek için Aristoteles'in metafizik yanına dayanır. Örtaçağ Hıristiyan Aristoculuğunu adlandıran gezimcilik, Aristoteles'i Hıristiyan eklemelerinden temizleyen Rönesans Aristoculuğundan ayrı bir nitelik taşır. Aristotelesçilik, Hıristiyan Katolik kilisesine XIII. yüzyılın başlarında Boetius, Robert, Büyük Albert ve Aquino'lu Thomas'ın çeviri ve yorumlarıyle sokulmuştur. Aristoteles'in biçimler biçimi tanrısı doğadan ayrıydı ve bu bakımdan Platon'un doğa-tanrısından çok daha uygun görünüyordu. Bir yandan da doğa bilimleri gelişmeye başlamıştı ve Katolik kilisesi bunun tehlikelirini şimdiden seziyordu. Aristoteles'in panteist olmayan Tanrıcı doğa bilimi, İsa'nın öğretisini temellendirebilir ve gelişen doğa bilimlerinin karşısına çıkabilirdi. Bilimci Aristoteles Hıristiyanlıkla uzlaştırılınca onun öğretisi bilimsel özgür düşüncenin yerini alacak ve özgür düşünceye bellki de pek uzun bir süre için engel olabilecekti. Nitekim, Katolik kilisesinin XIII. yüzyılın ilk yıllarında suçladığı Aristoteles'e karşı gelmek en bağışlanmaz dinsizlik suçu sayılmaya başlamıştı. Aristoteles'in tek satırana karşı gelmek, diri diri yakılmayı göze almak demekti. İ.Ö. 335 yılında Atina'da kurulan Peripatos okulu, Hıristiyan Avrupa'yı da kapsayan bu egemenliğini bin yıl sürdürmüştür. bkz. Aristoculuk, Lise, Skolastik.