HÜKÛMET-İ ADL


Results for "HÜKÛMET-İ ADL"

Ottoman - Turkish Dictionary

HÜKÛMET-İ ADL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Huk: Miktarı şer'an muayyen olmayıp ehl-i vukufun (bilirkişinin) usulü dairesinde takdir ve tayin edeceği diyettir. Buna hükm-ü adl de denir.