HARCAMA- KISICI POLİTİKALAR


Results for "HARCAMA- KISICI POLİTİKALAR"

Dictionary of Economics

HARCAMA- KISICI POLİTİKALAR

(Dictionary of Economics) :
Toplam mevcut mal ve hizmet talebini azaltmaya yönelik politikaların tümüdür. Vergi oranlarının yükseltilmesi, devlet harcamalarının kısılması gibi önlemler harcama-kısıcı politikalara örnek verilebilir.