HEGEL, G. W. Frederich [1770-1831]:


Results for "HEGEL, G. W. Frederich [1770-1831]:"

Sociological Dictionary

HEGEL, G. W. Frederich [1770-1831]:

(Sociological Dictionary) :
Ünlü allan filozof Kant'ın taraftarlarından olan Hegel, idealist felsefenin en önemli temsilcilerinden biridir. 1793'de Tübingen Üniversitesi'nden felsefe, hukuk, dilbilim öğrenimi alarak mezun oldu.Hegel'in felsefesini açıklayan temel söz "geist" adı verilen fikirdir. Bu fikir "ide" ve "ruh" olarak adlandırılır. Maddedeki değişmeleri ruhun değişmeleri tayin eder. Hegel, yani değişmeleri ruhun değişmeleri tayin eder. Hegel, yeni değişmelerin; tezatların çatışması sonucunda yeni bileşimler halinde ortaya çıktığını savunur. Tez, antitez ve sentez mekanizmasının işlemesiyle Hegel'in idealist ve spirütualist (ruhçu) diyalektiği gerçekleşir: Ünlü filozof bu diyalektik görüşü sağlam temeller üzerine oturtmak için çalışmıştır. O'na göre; sosyal değişmelerde, insanüstü bir "ide", "ruh" tarih boyunca toplumları yüksek gayelere ulaştırmak için önemli rol oynamaktadır. Tarihin akışı içinde yer alan büyük adamlar bu değime ve gelişmede sadece bir piyon gibidir.Hegel'in felsefesinde fikirler önce soyut, sübjektif iken tez, antitez ve sentez süreci sonunda bu fikirlerin somut, objektif hale dönüşmesi sözkonusudur. Devlet; hukukî, siyasî, içtimaî müesseselerin bir araya gelmesiyle oluşur. Devlet de Hegel'e göre sentezin sonucunda oluşacak en yüksek merhalenin teşekkülüdür.Marx da Hegel'in bu diyalektiğinden etkilenmiş, ancak sosyal değişmelerin itici gücü olan ruh yerine maddeyi koymuştur. (Bkz. Marx, K.)Hegel'in en önemli çalışmaları arasında "Phenomenology of Mind (1807)", "Philosoph, of History (1817)" ve "Philosoply Right" yer almaktadır. (Eröz, M., 1982, Jary, D. and J. 1991, Genel Ekonomi Ansiklopedisi, 1988).