HIZIR ALEYHİSSELAM


Results for "HIZIR ALEYHİSSELAM"

Dream Dictionary of Phrase

HIZIR ALEYHİSSELAM

(Dream Dictionary of Phrase) :
Kıtlık ve yoksulluktan sonra ucuzluk ve bolluğa, emniyet ve güvene, uzun ömre ve haccetmeye; Onu görmek ehli olan kimse için manevi ilim ehli olmaya yahut ince ve çetin imtihana tabi tutulmaya delalet eder.
Islamic Glossary

HIZIR ALEYHİSSELÂM

(Islamic Glossary) :
İbrâhim aleyhisselâmdan sonra yaşamış bir peygamber veya velî.Hızır aleyhisselâm Zülkarneyn aleyhisselâmın askerinin kumandanı ve teyzesinin oğludur.Mûsâ aleyhisselâm ile görüşüp yolculuk etti. Muhammed aleyhisselâmın ümmetinden değildir.Fakat vefâtından sonra rûhu insan şeklinde gözüküp garîblere, kimsesizle re yardım etmektedir.Mûsâ aleyhisselâm ile karşılaşmaları ve birlikte yolculuk yapmaları Kur'ân-ı kerîmin Kehfsûresi 60-82. âyetlerinde bildirilmiştir. (Râzî, İbn-i Hacer, Süyûtî, İmâm-ı Rabbânî)Ebü'd-Derdâ radıyallahü anh bir gün Mekke-i mükerremede bir dağın üzerine çıktı. Oradahâlinden ve tavrından sâlihlerden olduğu anlaşılan birisini gördü. Yanına giderek "Bana nasîhatet" dedi. O da; "Nasîhat olarak ölüm sana kâfidir" dedi. Ebü'd-Derd â; "Daha fazla nasîhat et"deyince, o da; "Gam, tasa bakımından kabri düşünmek kâfidir" dedi. Bunun üzerineEbü'd-Derdâ, Resûlullah efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem huzûruna gelerek bu hâli haberverdi. Peygamber efendimiz; "O zât, kardeşim Hızır'dır" buyurdu. (Mevlânâ AbdurrahmânCâmi)Âlimlerin çoğu Hızır aleyhisselâmın öldüğünü bildirdi. Eğer hayatta olsaydı, Peygamberefendimize gelir, birlikte Cumâ namazı kılar, sohbetinde ve cihâdlarında bulunurdu.(Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî)Abdülhâlık Goncdüvânî hazretlerine, lâ ilâhe illallah, zikrini Hızır aleyhisselâm öğretti.(Hüseyn Vâiz-i Kâşifî)Bir gün sabah vakti toplanmıştık. İlyas aleyhisselâm ile Hızır aleyhisselâm ruhânî şekillerdegeldiler. Hızır aleyhisselâm rûhânî olarak dedi ki; "Biz ruhlar âlemindeniz. Allahü teâlâ bizimruhlarımıza öyle bir kuvvet vermiştir ki, insan şeklini alırız. İnsanların yaptığı işleri bizimruhlarımız da yapar. İnsanların yaptığı gibi yürürüz, dururuz, ibâdet ederiz". (İmâm-ı Rabbânî)Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi kadir bil. (Hakîm Süleymân Atâ)