HURSÎ


Results for "HURSÎ"

Ottoman - Turkish Dictionary

HURSÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Ev eşyası. * Her nesnenin fenâsı.
Ottoman - Turkish Dictionary

HURŞÎD

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
f. Güneş. Afitab. Hur. Mihr. şems.
Ottoman - Turkish Dictionary

HURSÎS

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Metâ, mal. Kumaş.
Turkish - Turkish dictionary

HURŞİT

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Güneş.