HURUF-U MUTTASILA


Results for "HURUF-U MUTTASILA"

Ottoman - Turkish Dictionary

HURUF-U MUTTASILA

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Gr: Kendisinden sonra gelen harflerle bitişip yazılan harfler.