Tüm Sözlükler
reklam sol

16 record(s) found.

 • halvetxilwet, siluk.

  Turkish - Kurdish Dictionary
 • HALVET is. Tenha ve kapalı yer.

  Turkish - Turkish dictionary
 • HALVET Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. * Gizlilik.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HalvetGizli,yalnız,tenha

  Azerbaijani - Turkish Dictionary
 • HALVET Yalnızlık, yalnız olarak kalma.1. Yabancı bir kadınla yabancı bir erkeğin bir odada, kapalı bir yerde yalnız kalmaları.Bir erkek, yabancı bir kadın ile halvet ederse, üçüncüleri şeytan olur. (Hadîs-işerîf-Tirmizî)Allah'a ve kıyâmet gününe inanan, yabancı bir kadınla, yalnız kalıp halvet etmesin.(Hadîs-i şerîf-Zevâcir)Halvet haramdır. Mescid gibi dışardan içerisi görünen umûma açık yerlerde yalnız kalmakhalvet olmaz. (İbn-i Âbidîn)2. Tasavvuf yolunda olgunlaşmak ve ilerlemek için belli bir müddet tenhâda kalma haliyalnız kalmak.Tasavvufta halvet, vuslat (kavuşma) alâmetidir. (Ebü'l-Kâsım)

  Islamic Glossary
 • halvet,-ti 1. secluded retreat, place of retirement. 2. withdrawing into seclusion, seclusion, isolation, retirement. 3. partially enclosed bathing cubicle (in a public bath). e çekilmek to withdraw into seclusion. e dönmek (for a place) to become very hot and close. gibi very hot and stuffy (place). olmak to withdraw to a secluded or private place.

  Turkish - English dictionary
 • Halvet Der-Encümen Nakşibendiyye yolunda on bir esastan biri. Halk içinde Hak ile (Allahü teâlâ ile) olmak.Kur'ân-ı kerîmde meâlen; "Öyle adamlar vardır ki, ticâretleri ve alışverişleri onlarıAllahü teâlâyı hatırlamaktan, anmaktan alıkoymaz." (Nûr sûresi: 37) buyrulan âyet-ikerîme, halvet der-encümen makâmına işârettir. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)Yolumuzun esâsı halvet der-encümendir. (Behâeddîn-i Buhârî)

  Islamic Glossary
 • HALVET-İ FÂSİDE Karı-kocanın aralarında şer'î mâni olmasına rağmen birleşmeleri.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HALVET-İ SAHİHA Karı-kocanın aralarında şer'î mâni bulunmaması halinde birleşmeleri.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HALVETGÂH f. Tek başına oturup ibadetle vakit geçirilen yer. * Halvet yeri. Gizli olarak görüşülecek yer.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HALVETGÜZİDE (Halvetgüzin) f. Halveti, tenha bir yeri seçmiş olan kimse.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HALVETHANE f. Gizli ibadet yeri. * Gizli konuşup görüşmeye mahsus yer.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HALVETHÂNEÇilehâne. Tasavvuf yolunda olgunlaşmak ve ilerlemek için belli bir müddet kendi hâlindeyalnız kalınan ve ibâdetle vakit geçirilen yer.

  Islamic Glossary
 • HALVETÎ Halvete müteallik, halvetle alakalı. * İbadet ve zikirlerini tenhada yapan bir tarikat adı. * Halvetiye Tarikatından olan kimse.

  Ottoman - Turkish Dictionary
 • HALVETİYYE Evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Nûr Halvetî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

  Islamic Glossary
 • HALVETNİŞİN Yalnız başına bir yere çekilip ibadetle meşgul olanlar.

  Ottoman - Turkish Dictionary
reklam sol
reklam sol

Last Searched Words

 • halvet

  2022-01-26 08:25:28
  Turkish - Kurdish Dictionary
 • woraus

  2022-01-26 08:25:27
  German - Turkish Dictionary
 • notify

  2022-01-26 08:25:25
  English - Turkish Dictionary
 • recoger

  2022-01-26 08:25:25
  Spanish - Turkish Dictionary
 • vaporization

  2022-01-26 08:25:24
  English - Turkish Dictionary
 • mukavemet

  2022-01-26 08:25:24
  Turkish - German Dictionary
 • TEVERRUT

  2022-01-26 08:25:23
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • BESKELE

  2022-01-26 08:25:23
  Ottoman - Turkish Dictionary
 • fünffte

  2022-01-26 08:25:23
  German - Turkish Dictionary
 • ISI ADASI

  2022-01-26 08:25:22
  Environmental Glossary

Keyword Searches

reklam sol