INDIFFERENCE CURVE ANALYSIS


Results for "INDIFFERENCE CURVE ANALYSIS"

Dictionary of Economics

INDIFFERENCE CURVE ANALYSIS

(Dictionary of Economics) :
KAYITSIZLIK ANALİZİKayıtsızlık Analizi , tüketicinin gereksinimleri ile onları karşılayabilecek faydalı mal ve hizmetler arasındaki ilişkiyi açıklayan tüketici dengesidir.Bu analizde ordinal yani sırasal bir fayda söz konusudur.