ISOCOST LINE


Results for "ISOCOST LINE"

Dictionary of Economics

ISOCOST LINE

(Dictionary of Economics) :
EŞMALİYET DOĞRUSUEşmaliyet doğrusu, firmanın harcamalarında ve faktör fiyatlarında bir değişim olmaksızın, firmanın satın alabileceği sermaye ve emek gibi üretim faktörlerinin, birçok bileşimini gösteren doğruya verilen addır.