Küçük Toplumbilim.


Results for "Küçük Toplumbilim."

Philosophical Dictionary

Küçük Toplumbilim.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Küçük içtimaiyyat, Fr. Microsociologie, Al. Microsoziologie, İng. Microsociology, İt. Microsociologia). Soyut toplumsal tipleri inceleyen toplumbilim anlayışı... Amerika'da J. Moreno, Fransa'da George Gurvitch ve Almanya'da R. König'in ortaya attıkları bu anlayışa göre nasıl mikrofizikte atomların yapısı parçalarının birbirlerine olan oranlarıyle anlam kazanıyor ve varlaşıyorsa, mikrososyolojide de toplumun yapısı çeşitli toplumsal bağlaşma biçimleriyle anlam kazanır ve varlaşır. Bu görüşün sorduğu şudur: Toplumun en yalınç öğesi nedir? Verilen karşılığa göre, bu öğe, insan değil, toplumsal bağlaşma biçimleri (Fr. Formes de sociabilite)dir. Birey olarak insan, bu biçimleri zorunlu olarak özvarlığında taşıyor. Öyleyse toplumun incelenmesi, bu biçimlerin -Gurvitch'in deyimiyle mikrososyolojik tip'lerin- incelenmesi olmalıdır. Moreno'nun bir çeşit istatistik sonuçları olan sociometrie'siyle de ilişki kuran Gurvitch'e göre soyut toplumu anlamak için, bu soyut biçimleri çözümlemek gerekir. Küçük toplumbilim, bu soyut biçimlerde ruhbilimsel incelemelere girişir ve özellikle ruhbilimsel ortaklaşa eylemlere önem verir. Metafizik düşüncenin, sonuç olarak toplumu ruhbilimsel yapıya indirgeyen, bütün yanılgıları küçük toplumbilimde yansımaktadır. Örneğin bu anlayış, mikrososyolojik tip saydığı bir işçi örgütünü ele alır ve onun tedirginliklerini ekonomik nedenleri bir yana iterek ruhbilimsel nedenlerde arar. Bu anlayış, yeniolguculuğun ürünüdür. bkz. Olguculuk, Yeniolguculuk.