Küresel simetri


Results for "Küresel simetri"

Chemical Dictionary,

Küresel simetri

(Chemical Dictionary,) :
Bir element atomunun değerlik orbitallerinin tam ya da yarı dolu olma hali,