KADİRİ


Results for "KADİRİ"

Turkish - Turkish dictionary

KADİRİ

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. ve is. 1. Abdülkadir Geylanî'nin kurduğu Kadiriye tarikatına mensup kimse.
Ottoman - Turkish Dictionary

KADİRÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinin yolunda olan, onun tarikatına mensub. olan. (Bak: Geylanî)
Islamic Glossary

KÂDİRÎ

(Islamic Glossary) :
Tasavvufta Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin yoluna mensup olan kimse. (Bkz. Kâdiriyye)
Islamic Glossary

KÂDİRİYYE

(Islamic Glossary) :
Evliyânın büyüklerinden Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin v.561 (m.1266) tasavvuftakiyolu.Tarîkatler (tasavvuftaki yollar) başlıca ikidir. Zikr-i hafî yâni sessiz zikir yapan ve zikr-icehrî yâni yüksek sesle zikir yapan tarîkatler. Birincisi hazret-i Ebû Bekr'den gelmiş olup,çeşitli isimler almışlardır. Zikr-i cehrî ise, hazret-i Ali'de n on iki imâm vâsıtasıyla gelmiştir.Bunların sekizincisi olan İmâm-ı Ali Rızâ'dan Ma'rûf-i Kerhî almış ve Cüneyd-i Bağdâdî'ninçeşitli halîfelerinin silsilelerinde bulunan meşhûr mürşidlerin adı verilerek kollara ayrılmıştır.Böylece Ebû Bekr-i Şiblî yolundan Kâdiriyye, Şâziliyye, Sa'diyye ve Rifâiyye meydanagelmiştir. (Ahmed Hilmi, Hüseyn Vassâf)Kâdiriyye yolunda olanlar, Allahü teâlânın ismini sesli zikrederek olgunlaşırlar. Tasavvuftaher yolun kendine has edeb ve uyulması gereken usûlleri vardır. (Hacı Reşîd Paşa)Kâdiriyye yolunun kurucusu olan Abdülkâdir-i Geylânî buyurdu ki: "Şükrün esâsı, nîmetinsâhibini bilmek, buna; kalb ile inanıp dil ile söylemektir.