KAMBİYO KONTROLÜ


Results for "KAMBİYO KONTROLÜ"

Dictionary of Economics

KAMBİYO KONTROLÜ

(Dictionary of Economics) :
Ülkeye giren ve ülkeden çıkan döviz miktarının devletin denetimi altına alınması. Bu uygulamada döviz fiyatları hükümet yetkilileri tarafından belirlenirken, döviz arz ve talebinin döviz fiyatlarını etkilemesine izin verilmez.Kambiyo kontrollerine, ölkenin ulusal parasının istikrarını sağlamak, altın ve döviz rezervlerini korumak ve ödemeler bilançosu açıklarını düzeltmek amacıyla başvurulur. Serbestbir döviz piyasasının bulunmadığı kambiyo kontrol sisteminde hükümetler döviz alım ve satım işlemlerini yürütmek üzere genellikle Merkez Bankasını görevlendirirler. Çeşitli şekillerde döviz gelirleri elde edenlerin bu dövizleri belli bir süre içinde resmi kur üzerinden Merkez Bankasına satmaları zorunludur. Merkez Bankasında biriken döviz gelirleri ülkenin çeºitli dış ödeme ihtiyaçları arasında öncelik sırasına göre dağıtılır.
Dictionary of Economics

KAMBİYO KONTROLÜ

(Dictionary of Economics) :
Kambiyo kontrolü, ülkeye giren ve ülkeden çıkan döviz miktarının devlet tarafından denetim altına alınması demektir. Bu uygulamaya göre, döviz fiyatları devlet tarafından belirlenir. Devlet, dövize olan arz ve talebin döviz fiyatalrını etkilemesine imkan vermez.