KARARSIZ


Results for "KARARSIZ"

Meteorological Glossary

KARARSIZLIK HATTI

(Meteorological Glossary) :
(INSTABILITY LINE) [i]Sinoptik meteorolojide, yerde belirgin bir cephe hattı ile tanımlanamayan, uzanmakta olduğu alan boyunca hafif veya orta şiddette karasızlık (konvektif faaliyetler) olaylarının gözlendiği, birkaç yüz kilometrelik kuşak. Bu kuşağın belirlenmesindeki en önemli ipucu, yüksek seviye haritalardaki troflardır. Kararsızlık hattı, şiddetli hava olaylarına neden olursa o zaman da 'squall hattı' terimi kullanılır.
Meteorological Glossary

KARARSIZLIK YAĞIŞI

(Meteorological Glossary) :
(PASSING SHOWER) [i]Bir açılan bir kapanan gökyüzünden yağmur sağanağı hamleleri şeklinde, hafif sağanaktan kuvvetliye kadar değişen, kısa süreli kararsızlık yağışı. Bu tür yağışlar bir hava parselinin sıcak bir yüzey üzerinden geçmesi sonucunda alttan ısınması, konveksiyon nedeniyle karasız yapıya bürünmesiyle oluşur. Bofor Hava Sembolleri Sisteminde 'p' ile simgelendirilir.
Meteorological Glossary

KONVEKTİF KARARSIZLIK

(Meteorological Glossary) :
(CONVECTIVE INSTABILITY) [i]Potansiyel kararsızlık olarak da bilinen bu tür kararsızlıkta, hava parselinin doymamış tabakası belli bir nem miktarına sahiptir ve eğer bu hava parseli yükseltilirse o zaman önce bu tabakanın alt tabakası doymuş hale gelir ve soğur, daha sonra yavaş yavaş tüm parselin lapse-rate'i eşit hale gelene kadar adyabatik olarak veya yükselme ile hava parselinin tamamı doymuş hale gelir.
Meteorological Glossary

KOŞULLU/ŞARTLI KARARSIZLIK

(Meteorological Glossary) :
(CONDITIONAL INSTABILITY) [i]Kararlı doymamış havanın, karasızlık sonucunda veya havanın doymuş hale getirilmesiyle karasız yapıya dönüştürülmesi. Eğer hava doymuş haldeyse karasız, doymamış haldeyse de kararlı olarak isimlendirilir.
Meteorological Glossary

MUTLAK KARARSIZLIK

(Meteorological Glossary) :
(ABSOLUTE INSTABİLİTY) [i]Lapse Rate'in, kuru adyabat oranından büyük olması durumundaki nemli havanın durumu. Tersi durumunda, 'mutlak kararlılıkta', 'Lapse-Rate', nem adyabatlardan daha düşüktür.