KARMA EKONOMİ


Results for "KARMA EKONOMİ"

Dictionary of Economics

KARMA EKONOMİ

(Dictionary of Economics) :
Kapitalist sistemde devletin yalnızca adalet, savunma gibi işleri üstlenmesi beklenir. Ancak 20. yüzyılda devletin alt yapı üretimini büyük ölçüde üstlendiği, üretim araçları ve tüketim malları üretimine katıldığı, ekonomiye yoğun ölçüde müdahale ettiği görüldü. Bu durumdaki ekonomilere karma ekonomi denmektedir. Günümüz kapitalizminde devlet tekrar eski sınırlarına çekilme eğilimindedir.
Dictionary of Economics

KARMA EKONOMİ

(Dictionary of Economics) :
Özel sektörün yanında kamu sektörününde üretici, düzenleyici ve denetleyici olarak ekonomide yer aldığı düzendir.
Sociological Dictionary

KARMA EKONOMİ [İng. Mixed Economy]:

(Sociological Dictionary) :
Karma ekonomi, liberalizm ve kapitalizmin doğurduğu mahsurları gidermek amacıyla kamu sektörünn özel düzendir. Bu düzende kamu, ekonomik faaliyetleri düzenleyici ve kamu yararını da göze alan bir nitelik taşır. Kamu yararı ile ferdî çıkarları bağdaştırır. Gerektiğinde, fert ve toplum menfaatleri sözkonusu olduğunda ferdin bazı hakları kısıtlanabilmektedir. Bu müdelde tüketici tercihleri esas alınır. Plânlı kalkınma tekniğinde faydalanılır.Karma ekonomide ekonomik faliyetlerde kamuyla özel sektörün paylarının yarıyarıya olması şart değildir. Kaynakların yüzde olarak küçük bir oranın özel veya kamu siktörüne ait olması hallerinde de karma ekonomiden bahsedilebilir. (hiç, M., 1979, Yörük, A., 1992, Tokgöz, E., 1983)