KATABOLİZMA


Results for "KATABOLİZMA"

Medicine and Hematology Glossary

KATABOLİZMA

(Medicine and Hematology Glossary) :
Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.