KIYI BANKACILIĞI


Results for "KIYI BANKACILIĞI"

Dictionary of Economics

KIYI BANKACILIĞI

(Dictionary of Economics) :
Genellikle serbest bölgelerde faaliyette bulunan,mübadele-denetim ve vergilemenin asgari düzeyde tutulduğu bir bankacılık türü. Serbest bankacılık olarak da adlandırılır. Bir ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş yasa ve yönetmeliklerin tapsamı dışında kalan kıyı bankacılığının iki ön koşulu, bankacılık hizmetlerinden doğan gelirlerin vergilendirilmemesi ve bankaların döviz hesapları üzerinde herhangi bir sınırlama olmamasıdır. 1960lardan sonra Eurodolar piyasasının gösterdiği gelişme ve OPEC ülkelerinde biriken petrol gelirlerinin gideceği yerler araması kıyı bankacılığının gelişimnde önemli rol oynamıştır. Uluslararası mali işlemlerin oldukça liberal bir biçimde yürütüldüğü Honk-Kong, Panama, Güney Kore, Filipinler, Singapur, Bermuda kıyı bankacılığının yapıldığı en ünlü finans merkezleridir.
Dictionary of Economics

KIYI BANKACILIĞI

(Dictionary of Economics) :
Kıyı Bankacılığı , ülke dışından temin edilen fonların yine o ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan bir bankacılık türüdür.Bu tip bankalar genellikle serbest bölgelerde faaliyet göstermektedirler.Kıyı Bankalarının bulundukları ülkedeki banka kurallarına uyma zorunlulukları yoktur , ayrıca bu bankalar bulundukları ülkede mevduat toplayamazlar.Bu bankaların döviz hesaplarına bir kısıtlama konulamaz ve gelirleri vergilendirilemez.