Kabe


Results for "Kabe"

Turkish - English dictionary

kâbe

(Turkish - English dictionary) :
slang bar, barroom.
Islamic Glossary

KÂBE KAVSEYN

(Islamic Glossary) :
Peygamber efendimizin Mîrac gecesinde bilmediğimiz bir şekilde Allahü teâlâyayakınlığından kinâye olan bir tâbir.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:O (Muhammed aleyhisselâm) Rabbine Kâbe Kavseyn veya daha yakın oldu. (Necmsûresi: 9)Ehl-i sünnet âlimleri buyurdu ki: "Mîrâc, ruh ve cesed birlikte olarak Mekke-imükerremeden Kudüs'e ve oradan yedi kat göke, sonra Sidre denilen yere ve Sidre'den KâbeKavseyn makâmına uyanık olarak, gece bir anda götürülmüş ve getirilmiştir. Bunu ya pan,Allahü teâlâdır ve ancak O yapabilir. (Abdülhakîm Arvâsî)Peygamber efendimiz Kâbe Kavseyn makâmına varınca ne Cebrâil aleyhisselâm ve ne debaşka hiçbir vâsıta olmadan doğrudan doğruya Allahü teâlâ O'na vahyetti, bildireceğini bildirdi.Beş vakit namaz bu sırada Farz kılındı. (Fahreddîn Râzî)Kâbe Kavseyn tahtının Sultânı sen, ben bir hiçim,Misafirinim dememi saygısızlık sayarım.(Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
Islamic Glossary

KÂBE-İ MUAZZAMA

(Islamic Glossary) :
Null
German - Turkish Dictionary

Kabel

(German - Turkish Dictionary) :
- {ka:bıl} s kablo.
Ottoman - Turkish Dictionary

KABELE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(C.: Kıbel) Göz boncuğu.