Kendiliğinde.


Results for "Kendiliğinde."

Philosophical Dictionary

Kendiliğinde.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Tav'î, Fr. Spontane, Al. Selbstaetig, İng. Spontaneous, İt. Spontaneo). Hiç bir etkiye bağlı olmaksızın kendi kendine gerçekleşen... Aynı anlamda kendiliğinden deyimi de kullanılmaktadır. bkz. Kendiliğindenlik.