Kendinde Şey.


Results for "Kendinde Şey."

Philosophical Dictionary

Kendinde Şey.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Bizatihi şey, Fr. Chose en soi, Al. Ding an sich, İng. Thing in itself, İt. Cosa in se). İnsan bilgisinden bağımsız olan... Alman düşünürü Kant'a göre şey'in bir kendisi vardır, ki bu bilinemez (numen); bir de görüntüsü vardır, ki ancak bu bilinebilir (fenomen). Kant'a göre anlığın kategorileri ancak bize görünenler için kullanılabilir, ding an sich için kullanılamaz. Terim, Kant'ın ünlü bilinemez'ini adlandırır ve bilginin sınırını gösterir; bilgi, bundan ileriye gidemez... alman düşünürü Hegel, Kant'ın bu kavramını şöyle eleştirir: "Bir şeyin bütün niteliklerini biliyorsanız, o şeyin kendisini de biliyorsunuz demektir. Bir de o şeyin sizin dışınızda var olduğunu duyularınızla kavrarsanız, Kant'ın ding an sich'ini bildiniz demektir". Alman düşünürü Engels de Ütopyacı ve Bilisel Sosyalizm'in İngilizce baskısına yazdığı önsözde şöyle der: "Kant'ın zamanında doğal nesneler üstündeki bilgimiz yetersizdi ve bu yüzden Kant, bildiğimiz pek az şeyin ötesinde eşyanın esrarlı bir özü olduğunu sanmakta haklı olabilirdi. Ne var ki bu esrarlı öz bilimin dev adımlarıyle teker teker kavrandı, çözümlendi ve yeniden insan eliyle üretildi". bkz. Bilinemezcilik, Eleştiricilik, Bilgi, Bilim, Kantçılık, Eytişimsel Özdekçilik.