Kimyasal reaksiyon


Results for "Kimyasal reaksiyon"

Chemical Dictionary,

Kimyasal reaksiyon

(Chemical Dictionary,) :
Bir ya da daha fazla maddelerin bir veya birden fazla farklı maddelere dönüştüren bir çeşit değişimlerdir. Kısaca yeni oluşumlara sebebiyet verecek şekilde atomların başka dizilişlerini sağlayan işlemler.