Kreasyonizm.


Results for "Kreasyonizm."

Philosophical Dictionary

Kreasyonizm.

(Philosophical Dictionary) :
bkz. Yaratmacılık.