Kromatografi


Results for "Kromatografi"

Chemical Dictionary,

Kromatografi

(Chemical Dictionary,) :
Çözücü ve ayırt edici ortam kullanarak çözünen madde karışımını bileşenlerine ayırma metodu.