Kutsal.


Results for "Kutsal."

Philosophical Dictionary

Kutsal.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Mukaddes, Fr. Sacre, Al. Geweiht, İng. Sacred, İt. Sacro). Değişmez, dokunulmaz, tartışılmaz, ulu ve kutlu sayılan... Kutsal (sakre), metafizik dünya görüşünün temel terimlerindendir. Değişmezliği, dokunulmazlığı, kesinliği, sonsuzluğu, ölümsüzlüğü, tamlığı, evrenselliği dilegetirir ve bu anlamlarıyle saltıklığa (mutlaklık) eşittir. Diyalektik dünya görüşü, bilimsel tanıtlara uygun olarak, her şeyin devim ve değişiklikten ibaret olduğunu ileri sürmekle evrende hiç bir şeyin saltık olamaycağını meydana koymuştur. "Evrende kutsal hiç bir şey yoktur" demek, diyalektik her şeyi hor görür ve hiç bir şeye saygı duymaz demek değildir. Ancak, evrende hiç bir şeyin değişim ve dönüşümden kurtulamayacağını söylemektir. Diyalektiğin bu suçlanması, metafiziğin sözcük oyunlarından yararlanma yönteminin sonucudur. Bilimsel tanıtlar bir yana, insanların en basit gözlemleri bile evrendeki devingenlik ve değişkenliği tanıtlamaktadır. İnsan ölür, çiçek solar, meyve çürür. En sürekli ve değişmez sanılan dağlar bile bir zamanlar, bugün bulundukları yerde yoktular ve bir zaman sonra da orada olmayacaklardır. Evrensel olan tek şey, devim ve değişme olayıdır. bkz. Devim, Eytişim, Metafizik.