LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ (LAP) ARTTIĞI DURUMLAR


Results for "LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ (LAP) ARTTIĞI DURUMLAR"

Medicine and Hematology Glossary

LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ (LAP) ARTTIĞI DURUMLAR

(Medicine and Hematology Glossary) :
1.İnfeksiyon ve inflamasyonlar 2.Polistemia vera 3.Glukokortikoid tedavi 4.Bazı MMM, KMML ve akut lösemi olgularında, KML blastik kriz 5.Hairy cell lösemi 6.Gebelik