LİMİTED ŞİRKET


Results for "LİMİTED ŞİRKET"

Turkish - German Dictionary

Limited Şirket

(Turkish - German Dictionary) :
e Gesellschaft.
Dictionary of Economics

LİMİTED ŞİRKET

(Dictionary of Economics) :
En az iki, en fazla elli özel veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının sorumlulukları, koymayı tahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirket. Limited şirketler sözleşmelerinde açıkça gösterilmek şartı ile kanunen yasaklanmayan her türlü ekonomik amaç ve konu üzerinde çalışabilirler.Şirket sözleşmesinde ticaret unvanı, merkezi, faaliyet konusu, esas sermaye ile ortakların ayları ve şirketin süresi yer alır. Aksi kararlaştırılmadıkça, şirket ortakları hep birlikte müdür sıfatı ile şirket işlerini yönetmeye ve şirketi temsile yetkilidir. Limited şirketlerin kuruluşnda da, anonim şirketlerde olduğu gibi taahhüt edilen sermayenin 1/4ünün bankaya yatırılması Sanayi ve ticaret Bakanlığından izin alınması, şirketin tesil ve ilanı zorunludur.
Dictionary of Economics

LİMİTED ŞİRKET

(Dictionary of Economics) :
En az iki en fazla elli özel veya tüzel kişinin biraraya gelerek bir ticaret ünvanı altında kurdukları ve ortakların yatırdıkları ana sermaye miktarıyla sorumlu oldukları şirket biçimidir.Şirket sözleşmesinde şirketin ticari ünvanı ,faaliyet konusu şirketin merkezi esas sermaye ve ortakların payları ve şirketin süresi yer alır.Şirket ortakları ,müdür sıfatıyla şirketi temsil etmeye ve işleri yürütmeye yetkilidir.