LATİN AMERİKA SERBEST TİCARET BÖLGESİ


Results for "LATİN AMERİKA SERBEST TİCARET BÖLGESİ"

Dictionary of Economics

LATİN AMERİKA SERBEST TİCARET BÖLGESİ

(Dictionary of Economics) :
1960 yılında Montevideo'da yedi ülkenin biraraya gelerek Latin Amerika'da serbest ticaret bölgesi oluşturmak amacıyla kurduğu bir ticaret birliğidir.Kurucuülkeler ,Arjantin ,Brezilya, Meksika ,Şili,Paraguay,Peru ve Uruguay'dır.Birliğe 1961'de Ekvator ve Kolombiya ,19662da ise Venezuella dahil olmuştur.Fakat üye elkeler arasında önemli ölçüde gelişme farklılıklarının olması ve siyasal çalkantılar yüzünden bu birlik 1981 yılında dağıtılmış ve yerine Latin Amerika Bütünleşme Birliği ( ALADI ) kurulmuştur.
Dictionary of Economics

LATİN AMERİKA SERBEST TİCARET BÖLGESİ (LAFTA)

(Dictionary of Economics) :
1960 yılında Mondevideo anlaşması ile 7 ülke arasında kurulan ve amacı bölgede ticaretin serbestleştirilmesi, üye ülkelerin tarımsal kalkınma ve sanayileşme politikalarının koordine edilmesi olarak belirlenen uluslararası bir ticaret birliği. Birliğin kurcu üyeleri şunlardır:Arjantin, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay. Birliğe 1962 yılında Kolombiya ve Evadıor, 1966da Venezuella, 1967 yılında Bolivya katılmıştır. Üyeleri arasında büyük gelişme farklılıklarının olması ve bölgede meydana gelen siyasal çalkantılar nedeniyle arzu edilen yönde gelişmesi sağlanamayan birlik 1981 yılında dağılmış, yerine Latin Amerika Entegrasyon Birliği (ALADI) kurulmuştur.Sayıları 11 olan üyeler bu yeni kuruluşta üç kategoriye ayrılmıştır. En gelişmişler (Arjantin, Brezilya, Meksika), orta düzeyde gelişmişler (Şili, Kolombiya, Peru, Uruguay, Venezuella), en az gelişmişler (Bolivya, Ekvador, Paraguay). Bu kuruluş üyeler arasında ortak pazar kurmak için herhangi bir takvim konusu olmaksızın, iki yanlı tercih anlaşmalarını özendirmesi gibi daha esnek ve sınırlı bir rol üstlenmiştir.