MİHANİKÎ KIRAET


Results for "MİHANİKÎ KIRAET"

Ottoman - Turkish Dictionary

MİHANİKÎ KIRAET

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kelimeleri, terkibleri doğru telâffuz etmekle beraber ezber dersi dinletiyormuş gibi çabuk çabuk okumaktır. Böyle okuyuş dinleyene bir şey anlatmaz. Ancak okuyanın mevzuu kavramış olduğunu anlatır. Öyle kıraet bir makinanın duygusuz işlemesine benzetilir.