MALİYE


Results for "MALİYE"

Turkish - German Dictionary

maliye

(Turkish - German Dictionary) :
s Finanzwesen.
Turkish - Kurdish Dictionary

maliye

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
darayî.
Turkish - Turkish dictionary

MALİYE

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. l. Kamu faaliyetleriyle ilgili gelir ve giderlerle, bunları düzenleyen kuralların tümü. 2. Konuşu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.
Ottoman - Turkish Dictionary

MALİYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Devletin gelir ve masraflarının idaresi. * Gelir gider hesablarına bakan resmi dâire.
Dictionary of Economics

MALİYE

(Dictionary of Economics) :
Devletin fonksiyonlarını, bu fonksiyonları görebilmek içcin gerekli gelirlerin sağlanmasını ve sağlanan gelirlerin kullanılmasını inceleyen bilim dalı. Bu inceleme yapılırken dayanılan esas ve kullanılan teorik araçlar iktisat ilminin prensmipleridir. Dolayısı ile maliyeyi İktisat ilminin devletin faaliyetleriyle ilgili kısmıdır diye tanımlamak da mümkündür. Devlet anlayışında meydana gelen değişikliklerin etkisiyle giderek kapsamı genişleyen ve özellikle 19. yüzyıldan bu yana sosyal bilimler içinde ayrı bilim dalı olarak ortaya çıkan maliyenin temelkonusu kamu harcamaları ve kamu gelirleridir. Koruyucu devlet anlayışının yerini müdahaleci devlet ya da sosyal devlet anlayışına bırakması devletin ekonomik ve sosyal bir çok görevler üstlenmesine neden olmuştur. Bu görev yerine getirilmse iharcama yapılmasına, bu harcamaların yapılması ise, gelir elde edilmesine bağlıdır. Kamu maliyesi, yapılacak harcamaları nitelik ve nicelik yönlerinden incelemekte, harcamalar için gerekli gelirlerin nasıl sağlanacağı ve kullanılacağına ilişkin sorunları, sonuçları ekonomik, mali, sosyal ve hukuki yönleriyle araştırmaktadır.