MARJİNAL ÜRÜN


Results for "MARJİNAL ÜRÜN"

Dictionary of Economics

MARJİNAL ÜRÜN

(Dictionary of Economics) :
Diğer faktör miktarları sabit kalmak koşuluyla, bir faktörün kullanımındaki bir birimlik artışın, toplam üründe çıkartacağı artış miktarı. ?X faktör kullanımındaki değişmeyi, ?Q ürün miktarındaki değişmeyi ifade edecek olursa, marjinal ürün (MP) formülü aşağıdaki şekildedirMP = ?Q/?X
Dictionary of Economics

MARJİNAL ÜRÜN

(Dictionary of Economics) :
Diğer faktör miktarları sabit kalmak suetiyle, bir faktör kullanımında meydana gelen bir birimlik artışın , toplam üründe yarattığı artıştır.
Dictionary of Economics

MARJİNAL ÜRÜN DEĞERİ

(Dictionary of Economics) :
Bir faktörün marjinal ürünü (MP) ile malın birünitesinin fiyatının (P) çarpımı sonucu bulunan değer. Marjinal Ürün Değeri (MPV) formülü aşaıdaki şekilde yazılabilir.MPV = MP X P
Dictionary of Economics

MARJİNAL ÜRÜN GELİRİ

(Dictionary of Economics) :
Firmaya ek bir faktör girdisi nedeniyle, firmanın sğladığı ek gelir. Üretim faktörünün ilave biriminin kullanımı sonucu elde edilen ek birim ürünün satışının firmanın toplam gelirinde çırakttığı değişim olarak da tanımlanabilir. Faktör girdisindeki değişim (?X), toplam gelirdeki değişim (?TR) olursa, Marjinal Ürün Geliri (MRP) formülü aşağıdaki şekildedir.MRP = ?TR/?X