MARSHALL-LERNER KOTULU


Results for "MARSHALL-LERNER KOTULU"

Dictionary of Economics

MARSHALL-LERNER KOTULU

(Dictionary of Economics) :
Devalüasyonun dış ticaret açığını düzeltici etkisini, ihraç ve ithal mallarına olan talep esnekliğine bağlı olarak ortaya koyan koşuldur.