MEÂL


Results for "MEÂL"

Turkish - French Dictionary

meal

(Turkish - French Dictionary) :
signification
Turkish - Spanish dictionary

meal

(Turkish - Spanish dictionary) :
significado
Turkish - Turkish dictionary

MEAL

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Anlam, kavram.
Ottoman - Turkish Dictionary

MEÂL

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Geri dönmek ve rücu eylemek. den) Meydana gelen netice. Mefhum. * Mânası. Kısaca mânası. * Kaymak. * Husul yeri, peyda olunacak yer. * Son, sonuç.(Meâl, te'vilin me'hazi olan "evl" mânasına masdar-ı mimîdir. Bir şeyin varacağı gâye mânasına ism-i mekân da olur ki, te'vilin hasılı demektir. Bundan başka meâl, bir şeyi eksiltmek mânasına da gelir. Onun için örfte bir kelâmın mânasını her vechile aynen değil de, biraz noksaniyle hasılına göre ifade etmeğe de meâl denilmiştir. E.T.)
Islamic Glossary

MEÂL

(Islamic Glossary) :
Tefsîr âlimlerinin yaptıkları tefsirlerin (açıklamaların) ışığı altında, âyet-i kerîmelere verilenmânâ, açıklama.Kur'ân-ı kerîm gibi ilâhî belâgat ve î'câzı (kimsenin benzerini söyleyemeyeceği bir vasfı,özelliği) hâiz (sâhib) bir kitâb yalnız Türkçe'ye değil, hiçbir dile hakkıyle çevrilemez. Kur'ân-ıkerîmin nazm-ı celîlini, aslındaki i'câz ve belâgatını muhâf aza ederek tercüme etmek mümkündeğildir. Mûteber tefsîr kitablarının ışığı altında verilen mânâlara da tercüme değil, meâl demekuygundur. (Hasan Hüsnü Erdem)