MEŞAYİH


Results for "MEŞAYİH"

Turkish - Turkish dictionary

MEŞAYİH

(Turkish - Turkish dictionary) :
ç.is. Şeyhler.
Ottoman - Turkish Dictionary

MEŞAYİH

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Şeyhler. Pirler. İhtiyarlar.
Islamic Glossary

MEŞÂYIH

(Islamic Glossary) :
Şeyhler, velîler, evliyâ. Şeyh kelimesinin çoğuludur.Bir kimse, meşâyıhın ervâhı (ruhları) hep hâzırdır, bilirler dese, îmânı gider. Allahü teâlânınizni ile hâzır olurlar dese küfr olmaz. (Muhammed bin Kutbüddîn İznikî ve İmâm-ı Birgivî)Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem; "Hesâba çekilmeden evvel, hesâbınızıgörünüz" emirleri sebebi ile bâzı meşâyıh her gün ve her gece yaptıkları işlerden kendilerinihesâba çekerdi. (Muhyiddîn-i Arabî)
Islamic Glossary

Meşâyıh-ı Kirâm

(Islamic Glossary) :
Büyük velîler, büyük zâtlar.Meşâyıh-ı kirâmın büyüklerinden biri diyor ki: Diri iken tasarruf (himmet, yardım)yaptıkları gibi, öldükten sonra da tasarruf, yardım yapan dört büyük velî gördüm. Bunlardanikisi, Ma'rûf-i Kerhî ile Abdülkâdir-i Geylânî hazretleridir. (Ahmed Hamevî)
Islamic Glossary

Meşâyıh-ı Müstakîm-ül-Ahv

(Islamic Glossary) :
Hâlleri İslâmiyet'in emirlerine uygun olan zâtlar.Evliyâya hâsıl olan hâller, keşfler, eğer Peygamberimize sallallahü aleyhi ve sellem tâbiolmakla berâber ise, nûr üstüne nûr olur ve şerîatin (İslâmiyet'in) incelikleri onda hâsıl olmağabaşlar.Sahâbe-i kirâmın (Peygamber efendimizin arkadaşları) he psi ve Selef-i sâlihin (ilk asrınmüslümanları) ve Meşâyıh-ı müstakîm-ül-ahvâl böyle idi. (İmâm-ı Rabbânî)