MEŞHUR HADİS VEYA HADİS-İ MEŞHUR


Results for "MEŞHUR HADİS VEYA HADİS-İ MEŞHUR"

Ottoman - Turkish Dictionary

MEŞHUR HADİS VEYA HADİS-İ MEŞHUR

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Asr-ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm-i yakin derecesinde karib bir surette kalbe itmi'nan verir.