MEAD


Results for "MEAD"

Ottoman - Turkish Dictionary

MEAD

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Ahiret. (Bak: Maâd)
English - Turkish Dictionary

mead

(English - Turkish Dictionary) :
i. mayalandırılmış bal ve sudan yapılan alkollü bir içki.
Sociological Dictionary

MEAD, George herbert [1863-1931]:

(Sociological Dictionary) :
Sosyoloğ, sosyal piskolog ve pragmatik felsefeci olarak tanınmamaktadır. Amerkalı olan Mead, sosyolojiye ve sosyal psikolojiye yaklaşımını sosyal davranışçılık olarak psikolojiye yakklaşımını sosyal davranışçılık olarak kavramlaştırmaktarır. J. Dewey ve C. Cooley H.'den etkilenmiştir. (Bkz. Cooley, C.)Fert ve toplum arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur. Sosyal harekete geçiricileer arasında erdin zihnî ve şuurlu hareketi, kendi kendinin farkında olması ve bir sosyal varlık olarak kendi kendini ayarlayabilmesi yer almaktadır. Bazı davranışlar ve semboller ferde toplumdan yansıyan etkileşimlere sebep olmaktadır. Bunlar belirli davranış kalıpları haline dönüşür, sosyalleir. G. H. Mead'in teorisine sembolik etkileşim denmektedir. Bu tezin sahipleri arasında C. H. Cooly de vardır. (Bkz. Sembolik Etkileşim)G. H. Mead Chicago Sosyoloji Oukulunun temsilcilerindendir. Kendisini ölümünden sonra Herbert Blumer çalışmalırın sürdürmütür.Eserleri arasında "Mind, Self and Society (1932)", "The Philosophy of Act (1938)", "The Philosophy of The Present (1959)" dikkat çekmektedir. (Dolunay, Ç. 1994, Jary, D. and J., 1991)
Dictionary of Economics

MEADE, James Edward

(Dictionary of Economics) :
(1907- ) İngilterenin II. Dünya Savaºi sirasinda izledigi iktisat politikaları üzerindeki etkisiyle tanınan İngiliz iktisatçı. 1977de Nobel Ekonomi Ödülünü Bertil Ohlin ile paylaşmıştır. Oxfordda öğrenim gören Meade, Cambridgedeki lisanüstü çalışmaları sırasında, Keynesin teorileriyle ilgili tartışmalara etkin biçimde katılmıştır. London School of Economics ve Cambridgede kürsü baºkanligi yapan Meade, çalışmalarını daha çok uluslararası iktisat üzerine yoğunlaştırmıştır. Meade Ödemeler Bilançosu (The Balance of Payments) (1951) isimli eserinde çeşitli para ve maliye politikalarının ödemleer bilançosu üzerindeki etkilerini göstermeyi amaçlayan bir model çerçevesinde Keynesçi ve Neoklasik öğelerin bir sentezini yapmaya çalışmış, Ticaret ve Refah (Trade and Welfare) (1955) isimli çalışmasında ise, dış ticaretteki düzenlemelerin refah üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu konudaki görüşleri etkin korumaya ilişkin sonraki çalışmalara ışık tutucu yöndedir.
Ottoman - Turkish Dictionary

MEADİB

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Me'debe. C.) Ziyâfetler.