MEDİ


Results for "MEDİ"

English - Turkish Dictionary

mediaeval

(English - Turkish Dictionary) :
s., bak. medieval.
Medicine and Hematology Glossary

medial

(Medicine and Hematology Glossary) :
medial
English - Turkish Dictionary

medial

(English - Turkish Dictionary) :
s. 1. orta. 2. ortada olan.
Sociological Dictionary

MEDİAL SOSYOLOJİ [İng. Medical Sociology]:

(Sociological Dictionary) :
Kavramolarak ele alındığında, medikal sosyolojiyi sosyoloji biliminin sağlık hizmeti alanına uygulanmasıdır şeklinde açıklamak mümkündür.Bu sahada çalışanlar, sağlık-hastalık olgularını etkileyen sosyal fatörlere ilişkin çalışmalar yapmaktadırlar. Sosyolojinin bu dalı, tıp faktörünün katıldığı sosyal olayları inceleyen ve bu alandaki sebep-sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışan bir disiplindir.Sosyolojinin gelişimine paralel olarak medikal sosyoloji de 1950'lerde A.B.D.'de gelimiştir. Ancak, sosyal tıp, sosyal hijyen, kamu sağlığı kavramları 18. Yüzyıldan itibaen Fransa, Almanya ve İngiltere'de kullanılmıştır.Sağlık ve hastalık kavramları ile toplumun ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ve ferdin toplum içindeki yeri arasında, hastalıkların dağılımı ile sosyal yapı ve kültürel yapı, hayat tarzları arasında yakın bir ilişki vardır. Sağlık-hastalık ilişkisinde, ferdin folk tababet (geleneksel tıp) veya modern tıp tercihi kültürel ve sosyal çevreden bağımsız değildir. Hastalıkların tedavisi konusunda farklı toplumlar farklı yollar izlemektedirler. Bu sebeple toplum-kültür-sağlık ilişkisinin incelenmesi medikal sosyolojinin alanına girmektedir.Tıp alanında modernleşmenin sağlanması, toplumların sürekli bir değişim içinde olması ve Sosyolojinin de geimesine imkân vermiştir. (Rodney, M. C., 1978, Türkdoğan, O., 1991, Helman, C. G., 1990)
Computer, Internet Glossary

medialess

(Computer, Internet Glossary) :
(Türk Bilişim Terimlerinden) ortamsız