MEDR


Results for "MEDR"

Turkish - Turkish dictionary

MEDRESE

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Eskiden din ve hukuk öğrenimi yapılan okul.
Ottoman - Turkish Dictionary

MEDRESE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Ders. den) Ders görülen yer. Ders okutulan yer. İslâmi ilimleri okuyan talebelerin yatıp kalktıkları ve tahsil için çalıştıkları vakıf odalarının bulunduğu binâ.
Dream Dictionary of Phrase

MEDRESE

(Dream Dictionary of Phrase) :
Medrese yaptırmak, buna imkanı olan için uyanıkken yaptırmaya, Değilse ilim ve irfan ehline yakın olmaya, Bekar için evlenmeye, Medreseye ek yaptırmak ya da ona bir bağışta bulunmak hayırları katlayarak artırmaya, Medresede görülen temiz giyimli öğrenciller ve öğretmenler faydalı ilme, ayak takımından bazı kimseleri medresede görmek ilim yuvasının dünyevi amaçlar için kullanıldığına, Medrese iyiliğe, alım-satıma, cezaları infaz etmeye, ayrıldığı eşeni dönmeye, fitne ve bozgunculuk yapmaya; Bazen medrese, orada görevli kimselere, tüzük ve yönetmeliklere delalet eder. Medreseye girmek ilim istemeye veya ilmiyle amel eden birinin tavsiye ve telkinlerinden yararlanmaya delalet eder.
Islamic Glossary

MEDRESE

(Islamic Glossary) :
İslâm medeniyetinde üniversite seviyesindeki eğitim ve öğretim müesseseleri.İnsanlığın bugün sâhib olduğu ilim ve teknik seviyedeki en büyük pay, İslâmmemleketlerinde kurulan medreselerde yetişen müslüman âlimlerindir. (İslâm TârihiAnsiklopedisi)Din ilimlerinden başka, hey'et (astronomi), hesab (matematik), hendese (geometri), hikmet,tıb gibi ilim dallarına da mühim yer veren medreseler; din ve dünyâ ilimlerini, birlikteyürütürdü. İnsanı dünyânın esiri yapmadan, dünyânın fâtihi ve sâhibi y apmak maksadıyla,devletin temel taşı olan din ve devlet adamlarını en mükemmel şekilde yetiştirmeyi sağlardı.(İslâm Târihi Ansiklopedisi)İmâm-ı Rabbânî, zamânının fen bilgilerinde en mütehassıs idi. Bir mektûbunda; "OğlumMuhammed, bu günlerde Şerh-i mevâkıf kitâbını tamamladı. Yunan felsefecilerinin hatâlarınıanladı" buyuruyor. Bu kitab, İslâm medreselerinin yüksek kısmında son zama nlara kadarokutulan bir fen kitabıdır. (M. Sıddîk Gümüş)
Turkish - English dictionary

medrese

(Turkish - English dictionary) :
hist. medresseh, madrasah, madrasa (theological school attached to a mosque). ye düşmek colloq. (for something) to become a subject of endless debate.