MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU


Results for "MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU"

Dictionary of Economics

MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU

(Dictionary of Economics) :
Bankalar tarafından, halktan katılma belgesi karşılığı toplanan paralarla menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığı. Türkiyede ilk defa 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu ile sadece bankalara menkul kıymetler yatırım fonu kurma izni verilmiştir. Bir bankanın birden fazla fon kurul yönetmesi mümkündür, ancak bankanın yönettiği fonların tutarı bankanın ödenmiş sermaye ve yedek akçelerinin toplam tutarı ile sınırlı olmak zorundadır. Kurucu ve yönetici banka fon hesaplarını ayrı özel hesaplarda izler. Fonun mal varlığı bankaların mal varlığından ayrı tutularak, katılma belgesi sahipleri bankanın iflası ve tasfiye olasılığına karşı güvence altına alınmışlardır. Riskin dağıtılması ilkesine göre yönetilen yatırım fonlarının portföy değerlerinin % 20sinden fazlası bir ortaklığın menkul değerine yatırılmamaktadır. Fonların anonim şirketlerin sermayelerinin ya da oy haklarının % 10undan fazlasına sahip olmaları da yine kanunla yasaklanmıştır.
Dictionary of Economics

MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU

(Dictionary of Economics) :
Bankaların halktan katılma belgesi karşılığı topladıkları paralarla, menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla oluşturdukları fondur. Bir bankanın birden çok fon kurması ve yönetmesi serbesttir. Türkiye'de menkul kıymet yatırım fonunun kurulması ve yönetilmesi hakkı sadece bankalara verilmittir.