MERY


Results for "MERY"

Ottoman - Turkish Dictionary

MERY

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Sağılır davarın memesini meshedip sağmak.
Ottoman - Turkish Dictionary

MERYEM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İsâ Aleyhisselâmın annesinin adı. (Süryânicede hâdim mânasınadır) (Bak: Zekeriyya)
Turkish - English dictionary

Meryem Ana

(Turkish - English dictionary) :
the Virgin Mary.
Ottoman - Turkish Dictionary

MERYEM SURESİ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kur'an-ı Kerim'in 19. Suresidir.
Islamic Glossary

MERYEM SÛRESİ

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmin on dokuzuncu sûresi.Meryem sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Doksan sekiz âyet-i kerîmedir.Hazret-i Meryem ve onun Îsâ aleyhisselâmı dünyâya getirmesi anlatıldığından, sûre bu ismialmıştır. Sûrede; Îsâ aleyhisselâmın, hazret-i Meryem'den babasız olarak dü nyâya gelmesikıssası, Mûsâ, İsmâil, İdrîs peygamberlerin aleyhimüsselâm medhi ve bunlardan sonra gelenbâzı kavimlerin kötülükleri, inkârcıların kıyâmet günü uğrayacakları azâb bildirilmektedir.(İbn-i Abbâs, Senâullah Dehlevî, Muhammed bin Hamza)Allahü teâlâ Meryem sûresinde meâlen buyuruyor ki:(Mü'minler) orada (Cennet'te) boş söz işitmezler, ancak (meleklerden veya birbirlerinden)selâm işitirler. Orada, sabah-akşam rızıkları da (ayaklarına) gelecektir. (Âyet: 62)