MESCİD-İ AKSÂ


Results for "MESCİD-İ AKSÂ"

Ottoman - Turkish Dictionary

MESCİD-İ AKSÂ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Kudüs'te çok eskiden gelen peygamberlerin (A.S.) yaptırdıkları mâbed.
Dream Dictionary of Phrase

MESCİD-İ AKSA

(Dream Dictionary of Phrase) :
İyilik ve ihsan sahibi kimseye; adağı yerine getirmeye, Bu mescidde namaz kılmak mirasa nail olmaya yahut saygıdeğer biri olmaya, Bu mescidde kıbleden başka tarafa doğru namaz kılmak haccetmeye, Orada abdest almak eline mal geçmesine delalet eder.
Islamic Glossary

Mescid-i Aksâ

(Islamic Glossary) :
Kudüs'te Süleymân aleyhisselâm tarafından yaptırılan mescid. Beyt-i Mukaddes (Makdis).Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:(Her türlü noksanlıktan) münezzeh bulunan (Allah) , kulunu (Muhammed sallallahü aleyhive sellemi) geceleyin (Mekke'deki) Mescid-i Harâm'dan alıp, kendisine âyetlerimizigösterelim diye; etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götürdü. Muhakkak OSemî'dir (işitendir) ve Basîrdir (görendir). (İsrâ sûresi: 1)Resûlullah efendimiz yatağında iken uyandırılıp, mübârek bedeni ile Mekke şehrindenKudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya ve oradan göklere ve yedinci gökten sonra Allahü teâlânındilediği yerlere götürüldü. Mîrâca böyle inanmak lâzımdır. (M. Hâlid-i Bağdâdî)Resûlullah efendimiz Mîrâc gecesi, Mescid-i Aksâ'da peygamberlere imam olup, yatsı yâhutsabah namazını kıldırdı. (M. Hâlid-i Bağdâdî)1099 yılında haçlı ordusu Kudüs'e girdi.Şehirdeki halkın hepsini kılınçtan geçirdi. Mescid-iAksâ'ya sığınmış olan yetmiş binden ziyâde müslüman öldürdü. Bunlar içinde âlimler, zâhidler,eli silah tutmaz ihtiyarlar çoktu. (Ahmed Cevdet Paşa)