MESCİD-İ HARAM


Results for "MESCİD-İ HARAM"

Ottoman - Turkish Dictionary

MESCİD-İ HARAM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Mekke-i Mükerreme'de ve içinde Kâbe'nin bulunduğu en büyük, mukaddes ibadet yeri. (Bak: Kâbe)
Islamic Glossary

Mescid-i Harâm

(Islamic Glossary) :
Ka'be-i muazzamanın etrâfında üstü açık olan câmi.Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:(Namazda) yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir. Bu emir Rabbinden gelen birgerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan gâfil değildir. (Bekara sûresi: 149)Mescid-i Harâm'da namaz kılmanın fazîleti, benim bu mescidimde (Mescid-i Nebî) yüznamaz kılmaktan daha fazîletlidir. (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed bin Hanbel)Kâbe ve etrâfındaki Mescid-i Harâm, müslümanların namazda kıblesidir. Buraya dönmelerifarzdır. Yeryüzünde ilk mescid, Ka'be etrâfındaki Mescid-i Harâmdır. Her tavâftan sonraMescid-i Harâm içinde iki rek'at namaz kılmak sünnettir. (Eyyûb Sabri Azrakî, İbn-i Âbidîn)Hazret-i Ömer zamânından önce Mescid-i Harâmın duvarları yıkıktı. Ka'be'nin etrâfında birmeydancık ve sonra evler vardı. Halîfe Ömer, Ka'be etrâfına bir metreye yakın yükseklikteduvar çevirerek Mescid-i Harâm meydana geldi. Sonra da muhtelif zamanl arda yenilendi.Bugünkü şekli on yedinci Osmanlı Pâdişâhı Dördüncü Sultan Murâd Han tarafındanyapılmıştır. (Eyyûb Sabri)Mescid-i Harâm, Arabistan'daki Mekke-i mükerreme şehrinde olup, etrâfında üç sıra kubbevardır. Kubbeleri beş yüz adettir. Kubbelerinin altında 462 direk vardır. Mescid-i Harâmdikdörtgen gibi olup, kuzey duvarı 164, güneyi 146, doğu duvarı 106, batı sı 124 metreuzunluğundadır. Mescid-i Harâmın 19 kapısı olup, doğu duvarında dört, batıda üç, kuzeydebeş, güneyde yedidir. Yedi minâresi vardır. (M. Sıddîk Gümüş)