MESH


Results for "MESH"

Turkish - Turkish dictionary

MESH

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Abdest alırken eli ıslatıp başa, meste, sargı veya yaraya sürme, sıvazlama.
Ottoman - Turkish Dictionary

MESH

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmek. * Hayvanı kovarak koşturup onu sıkıştırmakla yormak, bitâb hale getirmek.
Islamic Glossary

MESH

(Islamic Glossary) :
1.Mest denilen ayakkabıyı abdestle giydikten sonra, abdest bozulup, yeniden alırken,ayakları yıkamayıp elleri ıslatarak, sağ elin yaş beş parmağını sağ mest, sol elinkini de sol mestüzerine boylu boyunca yapıştırıp ayak parmakları ucundan bacağa do ğru çekme.Resûlullah efendimiz abdest almak istediklerinde ben su döktüm. Abdest aldılar ve mestleriüzerine meshettiler. (Mugîre bin Şu'be)Mest üzerine mesh müddeti mukîm (yolcu olmayan) için yirmi dört saat, misâfir için üç günüç gece yâni yetmiş iki saattir. Bu müddet, mesti giydiği zaman değil, mest giydikten sonraabdesti bozulduğu zaman başlar. (İbn-i Âbidîn)Mest üzerine mesh etmeyi Eshâb-ı kirâmdan yetmişin üzerinde sahâbî bildirmiştir.Bunlardan biri de hazret-i Ali'dir. (Abdullah-ı Süveydî)Gusül (boy) abdesti alırken veya teyemmüm ederken mest üzerine mesh edilmez. (Halebî)2.Bir uzva veya sargıya ıslak eli sürme.İmâme, yâni sarık ve kalensüve, yâni takke ve her başlık ve bürka' yâni peçe ve maskeüstüne ve eldiven üstüne mesh etmek câiz değildir. (İbn-i Âbidîn)Cebîre yâni kırık kemiğin iki yanına bağlanan tahtalar üzerine mesh câizdir. (Halebî)
Computer, Internet Glossary

mesh

(Computer, Internet Glossary) :
göz
English - Turkish Dictionary

mesh

(English - Turkish Dictionary) :
i. 1. ağ gözü. 2. ağ, şebeke. 3. çark dişlerinin birbirine girmesi. f. 1. ağ ile tutmak. 2. (çark dişlerini) birbirine geçirmek; birbirine geçmek.