METAFİZİK


Results for "METAFİZİK"

Turkish - Turkish dictionary

METAFİZİK

(Turkish - Turkish dictionary) :
s. Fizik Ötesi, düşüncenin ve varlığın çoğunlukla özdeş sayılan en yüksek ilkelerinin araştırılması.
Ottoman - Turkish Dictionary

METAFİZİK

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Bak: Mâba'det tabia)
Islamic Glossary

METAFİZİK

(Islamic Glossary) :
Fizik ve akıl ötesi. Beş duyu organıyla ve tecrübeyle anlaşılamayan şeyler. Fizik ötesiniaraştıran ilim, ilâhiyyât.Metafizik bilgilerden çürük bozuk olanları dîne uymaz. Bu ilimler öğrenilince, dinbilgilerinin aklî ilimlere uyan ve aklî bilgilerle çözülmeyen yerleri ve sebebleri meydana çıkar.Akla uygun sanılmayan, aklın erişemediği mes'elelerin inkâr edilemeye ceği anlaşılır. (SeyyidAbdülhakîm Arvâsî)Bütün nutuklarımda, atomdaki enerjiden nasıl istifâde edilebileceğini anlattım. Şimdiaklımıza haklı olarak şu suâl gelmektedir. Bu muzzam kudreti küçücük yere kim ve nasılkoydu?Buna ancak metafizik cevap verecektir. Ben ve arkadaşım atom bilgini Ha hn bu cevâbıİslâm dîninin verdiği fikrindeyiz. (W. Heisenberg)
Turkish - English dictionary

metafizik

(Turkish - English dictionary) :
1. metaphysics. 2. metaphysical.
Philosophical Dictionary

Metafizik Çağ.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Devri mâbâdettabiî, Fr. Âge metaphysique). Ortaçağ... Düşünce tarihinde ortaçağa metafizik çağ adı verilmiştir. Metafizik çağ ya da ortaçağ, İ.S. IV. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar bin yıllık bir süreyi kapsar. Bu çağda bütün Avrupa, Hıristiyan kilisesinin egemenliği altındadır. Tek bilim, Tanrıbilimdir. Bilgi sevgisi (filozofî) yerini Tanrı bilgisine (teosofi) bırakmıştır. Olgucu Fransız düşünürü Auguste Comte da bu deyimi, mitolojik çağ ve olgucu çağ deyimleriyle birlikte ve birincisinden ikincisine bir geçiş çağı anlamında kullanılmıştır. bkz. Metafizik, Üç Durum Yasası.